Museu de la Pesca

Museu de la Pesca

L'objectiu del Museu de la Pesca és ser un espai de diàleg entre la gent de mar i la resta de la societat. Per aconseguir-ho vol rescatar i reivindicar una relació mil·lenària entre les comunitats i la mar; pretén ajudar a descobrir al visitant un món apassionant i fràgil, un patrimoni natural, social i cultural procedent de la pesca i els seus protagonistes més directes, amb la voluntat inequívoca de prendre posició davant del futur del sector i dels recursos marins.

L'escenari d'aquest objectius es concreta en una sèrie d'equipaments i serveis al port de Palamós, a partir dels quals es generen accions i activitats en l'àmbit de la conservació, l'estudi, la difusió i la valoració del patrimoni llugat al pesca, la pesca i els pescadors del nostre litoral, englobades dins del projecte cultural "El Gust de la Mar"